Bildiri Çağrısı ve Form

Kadın, Tasarım ve Mekan temalı bu ulusal sempozyum, en geniş ölçekte tasarım disiplininden başlayarak (kentsel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, ürün tasarımı, moda tasarımı vb.), tasarım disiplinine katkı veren insan ve toplum bilimleri (feminist kuram, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, politika vb), edebiyat, görsel (sinema, grafik, etkileşim tasarımı, oyun tasarımı, reklam ve halkla ilişkiler vb) ve performatif (deneysel müzik, dans ve tiyatro) sanatların tümü ile etkileşim içerisinde, geniş katılımlı, inter-disipliner bir tartışma ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Kadın çalışmaları ekseninde, tüm disiplinlerden, kadına yönelik görüş, yaklaşım ve değerlendirmeleri sorgulayan, araştırma ve eleştirel çalışmaların davet edildiği bu sempozyum, bir taraftan farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bir araya gelebileceği bir paylaşım ortamını oluşturmayı hedeflerken, diğer taraftan da sempozyum sonrası seçilen çalışmaların bir kitap olarak yayına dönüşeceği bir bellek üretimini de ortaya koyacaktır.

Sempozyum çerçevesinde aşağıda belirtilen konu ve disiplinler dahilinde ve yine de bunlarla sınırlı kalmayan, tüm disiplinlerden araştırmacıların katılımını bekleriz.

 • Tasarım ve Kadın
  • Ürün Tasarımı
  • Moda Tasarımı
  • Görsel ve İletişim Tasarımı
  • Deneyim Tasarımı
 • Güzel Sanatlar ve Kadın
  • Sinema
  • Görsel Sanatlar
  • Performans Sanatları
 • Mimarlık ve Kadın
  • Meslek Pratiği
  • Eğitimi
  • Kuram ve Tarih
 • Kent ve Kadın
  • Kent Hakkı, Erişebilirlik ve Kullanım
  • Kentsel Planlama ve Tasarım
 • Toplum ve Kadın
  • Kadın Hareketleri
  • Kadın Örgütleri, Kollektifleri ve İnsiyatifleri
  • Sosyal Ağlar
  • Göç ve Kadın
 • Kadın ve Diğer İnter-disipliner Çalışmalar

Katılımcıların, yaklaşık max 750 kelimelik genişletilmiş özet metinlerini ve en çok 150 kelimelik kısa özgeçmişlerini en geç 24 Şubat 2019 tarihine kadar aşağıda yer alan formu doldurarak iletmeleri gerekmektedir.