Destekleyenler

Kadın İç Mimarlar Derneği

BAUMUS-Bahçeşehir University Center of Migration and Urban Studies

BTA

İDO