Program

8 MART 2019 CUMA

Kayıt

9.30-10.00

Açılış Oturumu

10.00-10.15 Açılış Doç. Dr. Deniz A. KANOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi

10.15-10.40 Türkiye’de Kadın Hareketinin Gelişimine Hızlıca Bakış: Roller ve Tanıklıklar, Doç. Dr. Emine GÖRGÜL, İstanbul Teknik Üniversitesi

10.45-11.35 Lotte Bauhaus’da Bir Mimar-Özne olarak Kadın Olmak Üzerine Bir Film, Y.Mim. Işıl BAYSAN SERİM, İstanbul Teknik Üniversitesi

11.35-12.00 S&C

12.00-13.00 Öğle Arası

1. Paralel Oturum: A. Kent ve Kadın, 109 Nolu Salon

Moderadör: Doç.Dr. Emine GÖRGÜL, İstanbul Teknik Üniversitesi

13.00-13.20 Konut Özelinde Kamusal-Özel Alan İkiliğinin Cinsiyetlendirilmesi ve Çelişkisi, Araş.Gör. Ezgi YILMAZ, Sabancı Üniversitesi

13.20 -13.40 Alışveriş Merkezinin Taşra Şehirlerindeki Mekansal Algısı: Kadınların Kamusallık Deneyimleri Odağında Bir İnceleme, Araş.Gör. Erenalp BÜYÜKTOPÇU, İstanbul Teknik Üniversitesi

13.40-14.00 Kentsel Dirençlilik ve Kadın, Prof.Dr. Nilgün OKAY, İstanbul Teknik Üniversitesi

14.00-14.20 Afet Sonrası Geçici Barınmada Erişilebilirlik ve Kadın, Öğr.Gör. Gül YÜCEL İstanbul Gelişim Üniversitesi & Prof.Dr. Nilgün OKAY, İstanbul Teknik Üniversitesi

14.20-14.30 S&C

1. Paralel Oturum: B. Mimarlık ve Kadın (1), 127 Nolu Salon

Moderatör: Doç.Dr. Işıl ÇOKUĞRAŞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi

13.00-13.20 ‘Dişil Mekan’ Olarak Mutfak, Mim. Evrim KURTAR, İstanbul Bilgi Üniversitesi

13.20-13.40 Sosyal Medya ve Toplumsal Cinsiyet Arakesitinde Kadın İmgesinin Mekan İçindeki Temsili, Araş.Gör. Ceren KOÇ SAĞLAM, Marmara Üniversitesi

13.40-14.00 Modernleşmeyi ve Kent Hayatını Kadınlar Dünyası ve Erkekler Dünyası Üzerinden Okumak, Mim. Yağmur YILDIRIM, Kadir Has Üniversitesi

14.00-14.30 S&C

14.30-14.45 Çay–Kahve Arası

Panel 1: Göçte Kadın Paneli, BAUMUS’un Katkılarıyla, 109 Nolu Salon

14.45-17.30

Moderatör: Doç. Dr. Ulaş SUNATA ÖZDEMİR, Bahçeşehir Üniversitesi, BAUMUS

Göçmen Kadın ve “Ev”, Doç. Dr. Didem KILIÇKIRAN, Kadir Has Üniversitesi

Türkiye Göç Rejiminde Kağıtsız Göçmen Kadınlar, Doç. Dr. Emel COŞKUN, Düzce Üniversitesi

Bir Göçmen Kadın Gazetecinin Bakış Açısından Türkiye’deki Orta Asyalı Göçmen Kadınların Sorunları, Elvira BUDAICHIEVA, Azattyk Radyosu Türkiye Muhabiri 

Sınır Tanımayan Kadınlar, Göçmen Kadınlarla Dayanışma Grubu, Pınar ÇAKIR

9 MART 2019 CUMARTESİ

2. Paralel Oturum: A. Mimarlık ve Kadın (2), 109 Nolu Salon

Moderatör: Doç.Dr. Emine GÖRGÜL; İstanbul Teknik Üniversitesi

10.20-10.40 Odalık Bedeni Üzerinden Sosyo-Mekansal Teşhir, Y. Mimar. Seda ÖZNAL, Columbia Üniversitesi

10.40-11.00 Kadın-Oluşun Mekansal Potansiyelleri, İç Mim. Armağan GÜLHAŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi

11.00-11.20 Siborg ve Yumuşak Makine Mimarlığı: 20. Yüzyılın Makine-Mekân ve Rahim-Mekân Kurgularına Feminist Bir Alternatif, Fezarenç VARAN, İstanbul Teknik Üniversitesi

11.20-11.40 Feminist Bir Düzende Kente ilişkin Olası Kamusal ve Özel Alan Senaryoları, Mim. Serap TOKGÖZ, İstanbul Teknik Üniversitesi

11.40-12.00 S&C

2. Paralel Oturum: B.  Toplum ve Kadın, 127 Nolu Salon

Moderatör: Dr. Öğr.Üyesi Pınar SEZGİNALP, Özyeğin Üniversitesi

10.20-10.40 Ford Mach 1 -Performatif Kent ya da Makinalar, Rizomlar, Arzu Haritaları, Öğr.Gör. Esen KUNT, Nişantaşı Üniversitesi

10.40-11.00 Araya Parça Giren Yıllar: 1970ler Türk Kadın Seks Starlarının Ötekileştirilmesi, Okutman Tuğba GÖRGÜLÜ, İstanbul Bilgi Üniversitesi

11.00-11.20 20. Yüzyıl Kadın Özgürleşmesini Moda Tarihi Üzerinden Okumak, Dr.Öğr. Üyesi Sümeyra Merve İLBAK TAHMAZ, Nişantaşı Üniversitesi

11.20-11.40 Tekstil Tasarımında Öncü Kadınlar, Dr.Öğr. Üyesi Semra GÜR ÜSTÜNER, Marmara Üniversitesi

11.40-12.00 S&C

12.00-12.15 Çay–Kahve Arası

Panel 2: Kadınlara Mekanlar-Projeler Paneli, Kadın İçmimarlar Derneği’nin Katkılarıyla, 109 Nolu Salon

12.15-14.15

Moderatör: Y.İç Mim. Betül AY, Kadın İç Mimarlar Derneği

Arçelik LG-Shemdi Projesi, Şafak TANKUT

Kadın Ustalar Projesi, Seyhun AYHAN

İki Artı Bir Mimarlık-Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Projesi, Gülcan AFACAN

Herkes İçin Mimarlık-Anne ve Çocuk Mekanı Projesi, Merve Gül ÖZOKCU

14.15-15.00 Öğle Arası

3. Paralel Oturum: A.  Tasarım ve Kadın, 109 Nolu Salon

Moderatör: TBC

15.00-15.20 Türk Halı Sanatında Kadın-Farkındalık ve Estetik, Dr.Öğr.Üyesi Hakan ÇİLOĞLU, Marmara Üniversitesi

15.20-15.40 Kadınların Geri Dönüşüm Koleksiyonu: Alışveriş Poşetleri Üzerine Bir Araştırma, Araş.Gör. H. Kübra DOLAP YILDIZ, İstanbul Teknik Üniversitesi & Prof.Dr. Şebnem TİMUR, İstanbul Teknik Üniversitesi

15.40-16.00 Menstrüasyon Üzerine Söylemler ve Ürün Tasarımındaki Yansımaları, Araş.Gör. Pelin EFİLTİ, İstanbul Teknik Üniversitesi & Prof.Dr. Şebnem TİMUR, İstanbul Teknik Üniversitesi

16.00-16.20 Deepfake: Fizyognomik Montaj, Araş.Gör. Derya UZAL, MEF Üniversitesi

16.20-16.30 S&C

3. Paralel Oturum: B.  Mimarlık ve Kadın (3), 127 Nolu Salon

Moderatör: Doç.Dr. Ceylan İrem Gençer, Yıldız Teknik Üniversitesi

15.00-15.20 Otobiyografik Bellek Üzerinden Mekana Bakmak: Kuşaklararası Ortak Konut Kullanımı İncelemesi, Mim. Zeynep Nur ŞAHBAZ, İstanbul Bilgi Üniversitesi

15.20-15.40 Türkiye’de Kadın Mimar Olmanın Perde Arkası, Öğr.Gör. Narin TEMEL, Bitlis Eren Üniversitesi

15.40-16.00 Yeni Bir Ülke Yapımında Konuttaki Kadınlar, Dr.Öğr.Üyesi Pınar SEZGİNALP, Özyeğin Üniversitesi

16.00-16.20 Kadın Mimarlık Öğrencisi: Güncel Bir Okuma, Araş.Gör. Çağda TÜRKMEN, İstanbul Esenyurt Üniversitesi

16.20-16.30 S&C

16.30-16.45 Çay–Kahve Arası

Kapanış Oturumu:

16.45-18.00

Moderatör: Doç.Dr. Işıl ÇOKUĞRAŞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi