Tasarım, Kadın ve Mekan Ulusal Sempozyumu
8-9 Mart 2019, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Taşkışla

Doç.Dr. Emine Görgül (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Işıl Çokuğraş (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın figürüne ilişkin tartışmaların, yeniden yoğunlaştığı günümüzde, 2019 Dünya Kadınlar Günününde, İTÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde 8-9 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek, “Kadın, Tasarım ve Mekan” temalı bu ulusal sempozyum, en geniş ölçekte tasarım disiplininden başlayarak (kentsel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, ürün tasarımı, moda tasarımı vb.), tasarım disiplinine katkı veren insan ve toplum bilimleri (feminist kuram, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, politika vb), edebiyat, görsel (sinema, grafik, etkileşim tasarımı, oyun tasarımı, reklam ve halkla ilişkiler vb) ve performatif (deneysel müzik, dans ve tiyatro) sanatların tümü ile etkileşim içerisinde, geniş katılımlı, inter-disipliner bir tartışma ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, kadın çalışmaları ekseninde, tüm disiplinlerden, kadına yönelik görüş, yaklaşım ve değerlendirmeleri sorgulayan, araştırma ve eleştirel çalışmaların davet edildiği bu sempozyum, bir taraftan farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bir araya gelebileceği bir paylaşım ortamını oluşturmayı hedeflerken, diğer taraftan da sempozyum sonrası seçilen çalışmaların bir kitap olarak yayına dönüşeceği bir bellek üretimini de ortaya koyacaktır.